VšĮ  „Tautos atmintis“

Tas mūsų kelias į Laisvę buvo ilgas ir sunkus...

 
Žurnalas „Tautos atmintis“
 

1996-1997 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras leido žurnalą „Tautos atmintis“. Jo redkolegiją sudarę žmonės ne vieną dešimtmetį buvo pasipriešinimo kovų sūkuryje, o naujausioji Lietuvos istorija jiems buvo žinoma ne iš pasakojimų ar vadovėlių, o iš skaudžios gyvenimo patirties. Tai buvo kompetentinga redkolegija, galėjusi daug ką nuveikti mūsų pasipriešinimo istorijai, jos viešinimui ir platinimui. Žurnale rašyta apie lietuvių pasipriešinimą sovietinei ir hitlerinei Lietuvos okupacijai bei pogrindžio rezistenciją iki Nepriklausomybės atkūrimo. Taip pat spausdinti tremtinių ir rezistentų atsiminimai, represuotų asmenų sąrašai, archyvinė medžiaga apie vykdytą Lietuvos gyventojų genocidą. 1997 m. pavasarį žurnalo leidimas, kai kurių politikų iniciatyva, buvo nutrauktas.

Šiandien, matant, kad dabartinė visuomenė, ypač jaunimas, vis mažiau domisi savo tautos istorija, viliamės, jog atnaujintas šio žurnalo leidimas suburs savo nuolatinių skaitytojų ratą. Žurnalo „Tautos atmintis“ pagrindinis uždavinys – tęsti jau pradėtą pirmosios redkolegijos darbą, nuolatos žadinti istorinę atmintį bei patriotiškumą, skleisti istorinę tiesą. Jei norite įsigyti žurnalą, kviečiame susisiekti su mumis el. paštu tautosatmintis@gmail.com arba telefonu 869981410.Pirmajame numeryje:

Tauta gyva, kol gyva jos istorinė atmintis
Žmogaus teisės Vakarų pasaulyje ir Lietuvoje
Visą savo gyvenimą paaukosiu tam, kad Lietuva būtų laisva
Vitas Luckus – nesuprastas, neįvertintas, atrastas
Lietuvių inteligentija: taktikos ir praktikos principai bolševikiniame Vilniuje
Prisimenant Lietuvos Pasipriešinimo kovų dalyvę poetę Dianą Glemžaitę
Prasmingas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ įamžinimas
Apie žmogų, paaukojusį gyvenimą Tėvynei
Pogrindžio spauda 1968-1973 metais
Jų gyvenimas – Tėvynės meilė
Pogrindinė spaustuvė „ab“Antrajame numeryje:

Vasario 16-osios minėjimas laisvajame pasaulyje
Utenos II-oji Šaulių rinktinė 1919-1940 metais (I dalis)                                                                  Baisus teroras                        
Mokytojo gyvenimo prasmė ir džiaugsmas – medžio drožyba
Šeimos tragedija
Žvilgsnis į Sąjūdį
Pažintys gulaguose su Ukrainos žmonėmis
„Baltasis auksas“ tarpukario Lietuvoje: svarbiausi pasiekimai ir vertinimai šiandien
Orumo ir vilties šventė
Kareivis ne savo noru
Asmenybė, kuri man švietė visą gyvenimą
Dirbti, laukti, gintis
Justinui Marcinkevičiui atminti